facebook google plus

Oferta Kancelarii Biegłego Rewidenta

Oferta naszej Kancelarii obejmuje pełną obsługę księgową, doradztwo podatkowe i optymalizację podatkową oraz doradztwo w zakresie europejskich funduszy. W ramach współpracy z prawnikiem udzielamy również porad prawnych. Poniżej prezentujemy szczegółowy zakres naszych obowiązków.

Rachunkowość:

 • Badanie sprawozdań finansowych,
 • usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych,
 • bieżący nadzór nad rachunkowością jednostek gospodarczych,
 • ocena i weryfikacja sprawozdań finansowych.

Doradztwo podatkowe:

 • Występowanie w imieniu podatnika przed organami podatkowymi i skarbowymi,
 • udzielanie porad, opinii, wyjaśnień w zakresie zobowiązań podatkowych i postępowania podatkowego,
 • sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych oraz udzielanie pomocy w tym zakresie,
 • sporządzanie dokumentacji cen transferowych wymaganej przez ustawy podatkowe (art. 9a ustawy dla osób prawnych i art. 25a ustawy dla osób fizycznych).

Doradztwo prawne:

 • Doradztwo prawne,
 • obsługa prawna przedsiębiorców,
 • przygotowanie projektów umów i pism,
 • analiza dostarczonych aktów prawnych (umów, pism, decyzji itp.),
 • rejestrowanie spółek oraz zmian w spółkach prawa handlowego.

Audyt:

 • Badanie systemu ewidencji księgowej,
 • badanie dokumentacji dotyczącej podstaw prawnych działalności,
 • badanie kompletności i prawidłowości ustalenia funduszy własnych,
 • analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej – analiza bilansu, wyniku finansowego, podstawowe wskaźniki finansowe obrazujące sytuację finansową i majątkową oraz efektywność Izby i pasywów oraz wyniku finansowego,
 • badanie prawidłowości ustalania i wyceny poszczególnych aktywów i pasywów oraz wyniku finansowego,
 • badanie prawidłowości i kompletności informacji dodatkowej ,
 • badanie sprawozdania z działalności za okres objęty badaniem.

Zus, kadry, płace:

 • Przygotowanie umów o pracę, wypowiedzeń, aneksów, świadectw pracy,
 • przygotowanie umów cywilno-prawnych tj. umów o dzieło i umów zleceń,
 • zgłoszenie i wyrejestrowanie pracownika,
 • zgłoszenie zmian,
 • naliczania różnych rodzajów wynagrodzeń, w tym chorobowych, urlopowych,
 • wyliczanie świadczeń urlopowych,
 • prowadzenie akt osobowych,
 • przygotowanie list płac,
 • zaświadczenia o wynagrodzeniu i zatrudnieniu,
 • przygotowanie deklaracji ZUS i RMUA.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.