facebook google plus

Pełna obsługa księgowa

 

Kancelaria Biegłego Rewidenta Anny Obara zapewnia przedsiębiorcom kompleksową obsługę księgową. W skład prowadzonych usług wchodzi:

 • Prowadzenie:
 1. ksiąg rachunkowych,
 2. podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 3. ewidencji przychodów,
 • sporządzanie ewidencji środków trwałych i wyposażenia, prowadzenia ewidencji obrotu magazynowego,
 • prowadzenie ewidencji do celów podatku VAT,
 • rozliczanie w zakresie podatku VAT,
 • na podstawie ksiąg i rejestrów wypełnianie wszystkich niezbędnych deklaracji podatkowych i sprawozdawczych, oraz dostarczanie ich do odpowiednich urzędów,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
 • opracowywanie Zakładowych Plantów Kont,
 • tworzenie zasad polityki rachunkowej przedsiębiorstwa,
 • tworzenie zasad obiegu dokumentacji księgowej,
 • rozliczanie w zakresie podatku dochodowego,
 • opracowywanie sprawozdań o określonej formie i częstotliwości na życzenie klienta,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • uczestnictwo w badaniu sprawozdań finansowych,
 • opracowywanie wniosków kredytowych,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS.

Przykładowy zakres prac:

 • Księgowanie dokumentów (faktury sprzedaży, zakupu, tzw dokumenty proste),
 • księgowanie wyciągów bankowych i raportów kasowych,
 • amortyzacja środków trwałych,
 • rozliczenia międzyokresowe kosztów,
 • ustalanie sprzedaży za każdy miesiąc,
 • kontrola dokumentów pod względem formalno-rachunkowym i natychmiastowe zgłaszanie zauważonych braków lub błędów,
 • przechowywanie dokumentów przez rok obrachunkowy, potem zwrot za pokwitowaniem,
 • sporządzanie deklaracji VAT7 i wyliczanie zaliczek podatku dochodowego (CIT 2, PIT 4),
 • informowanie o należnościach i zobowiązaniach,
 • odpowiadanie na zapytania klienta o rozrachunki z kontrahentem,
 • pilnowanie „podwójnych” płatności,
 • powiadamianie o nadpłatach i niedopłatach,
 • odpowiadania na wezwania do uzgodnienia sald,
 • wyjaśniania w urzędach skarbowych.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.