facebook google plus

Obsługa kadrowo-płacowa

Uzupełnieniem usług księgowych świadczonych w naszej Kancelarii Biegłego Rewidenta jest obsługa kadrowo-placowa. Klienci mogą otrzymać wsparcie i pomoc prawną w zakresie prowadzenia księgowości od prawnika Macieja Obara, specjalizującego się w obsłudze prawnej przedsiębiorstw.

Prowadzimy również obsługę płac i rozliczeń z ZUS.

zus kadry płace Warszawa

Kompleksowa obsługa kadrowo - płacowa

 • Przygotowanie umów o pracę, wypowiedzeń, aneksów, świadectw pracy,
 • przygotowanie umów cywilno-prawnych tj. umów o dzieło i umów zleceń,
 • zgłoszenie i wyrejestrowanie pracownika,
 • zgłoszenie zmian,
 • naliczania różnych rodzajów wynagrodzeń, w tym chorobowych, urlopowych,
 • wyliczanie świadczeń urlopowych,
 • prowadzenie akt osobowych,
 • przygotowanie list płac,
 • zaświadczenia o wynagrodzeniu i zatrudnieniu,
 • przygotowanie deklaracji ZUS i RMUA.

Przykładowy zakres prac:

Gromadzimy i kompletujemy informacje:

 • z akt osobowych pracowników
 • z list wynagrodzeń
 • z innych dokumentów pracowniczych potwierdzających wypłaty wynagrodzeń, zobowiązania podatkowe i z tytułu ubezpieczenia społecznego oraz świadczeń z ubezpieczenia społecznego i funduszu socjalnego

Prowadzimy na bieżąco dokumentację osobową z uwzględnieniem wymagań formalnych przewidzianych prawem oraz wypłat wynagrodzeń pracowniczych w tym:

 • Sporządzanie dokumentów związanych z zatrudnieniem pracowników, zmianami warunków pracy i płacy oraz rozwiązaniem umów o pracę,
 • rozliczanie pracowników z wykorzystania przysługujących im urlopów, zwolnień lekarskich i innych świadczeń przewidzianych prawem,
 • kontrolowanie przestrzegania przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,

Prowadzimy na bieżąco rozliczenia składek ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym:

 • Prowadzimy ewidencje wynagrodzeń poszczególnych pracowników,
 • prowadzimy ewidencję danych osobowych do ubezpieczenia społecznego,
 • sporządzamy listy płac z naliczonymi obciążeniami z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz rozliczaniu składek ubezpieczenia społecznego na wydzielone fundusze,
 • przekazujemy wymagane deklaracje, sprawozdania i informacje do Urzędu Skarbowego,
 • przesyłamy dane klienta do ZUS w formie ELEKTRONICZNEJ,
 • drukujemy przelewy na składki ZUS oraz wynagrodzenia pracowników,
 • przekazujemy naszym klientom zlecenia płatnicze oraz informacje dotyczącą wysokości kwot należnych z tytułu podatku od wynagrodzeń i składek w terminach przewidzianych stosownymi przepisami,
 • sporządzamy roczne informacje o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-11, PIT - 40).

Wystawiamy zaświadczenia o osiągniętych dochodach:

 • Sporządzamy informacje o osiągniętych zarobkach dla pracowników w celu przyznania emerytury lub renty, w tym ustalania kapitału początkowego z funduszu ubezpieczeniowego,
 • pracownika, przygotowanie wniosków o ustalenie kapitału początkowego (RP-7, RP-6, KP-1),
 • sporządzamy deklaracje zgłoszeniowe, aktualizacyjne, rozliczeniowe oraz raportów dla ZUS,
 • uaktualniamy bazy danych dla potrzeb ZUS dotyczących pracodawcy, pracowników oraz naliczonych i odprowadzonych składek ubezpieczenia społecznego,
 • sporządzamy informację oraz sprawozdania dotyczące zatrudnienia i wynagrodzeń dla potrzeb Urzędu Statystycznego, w szczególności Z-01, Z-03, Z-06, Z-10, Z-12 Z-KW.

Naszym klientom udzielamy porad w zakresie praw i obowiązków Pracodawcy, jak również pomagamy w rozwiązywaniu spraw pracowniczych.

 

 

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.